CE-märkning

CE-märkning av maskiner

Tycker du att CE-märkningen är krånglig och en byråkratisk pålaga av myndigheterna? I så fall är du inte ensam. Många lägger ner mycket tid och energi på CE-märkningen. I de allra flesta fall kan CE-märkningen utföras med egna resurser med hjälp av enkla mallar och checklistor så att säkerheten och dokumentationen uppfyller myndighetskraven. En sådan enkel rutin har Assist.nu tagit fram.

CE-märkning handlar egentligen om att dokumentera det konstruktören tidigare haft i huvudet. När konstruktören lärt sig följa CE-kraven bör konstruktionen dessutom bli bättre. Exempelvis kan CE-kravet på underhållsvänlig konstruktion av tunga maskindelar, “rätt tolkade”, ge maskiner som ger lägre underhållskostnad för kunden.

Riskbedömning och dokumentation är viktig

Riskbedömning brukar framhållas som ett av de viktigaste inslagen i en CE-märk­ningen. Det ställs dock inte krav på någon komplicerad riskanalys. En riskbedömning kan alla konstruktörer göra med hjälp av en enkel checklista.

Leverantören skall kunna visa hur man tagit hänsyn till kraven när maskinen konstruerades. Konstruktören måste därför dokumentera hur riskerna hanterats i konstruktionsarbetet och spara dokumentationen. De checklistor för riskbedömning som Assist.nu utvecklat ger den erforderliga dokumentationen löpande.

Tillverkaren eller leverantören skall informera köparen om risker som kan uppstå vid användning av maskinen på svenska. Detta kan man enkelt göra genom manualen, bruksanvisningen eller drift- och underhållsinstruktionen som levereras med maskinen.

Assist.nu hjälper er att bygga upp era rutiner

Det finns en rad olika EU-direktiv som bestämmer vad som gäller för olika typer av produkter; Maskindirektivet, Lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, Leksaksdirektivet etc. Oavsett vilket direktiv som gäller kallas det för CE-märkning. Det finns också en mängd standarder som är rådgivande och avsedda att vara till hjälp vid konstruktion och utformning av produkterna. Också skillnaden mellan CE-märkning och s.k. tillverkardeklaration kan vara förvirrande. Olika typer av konstruktioner kan kräva något olika CE-märkningsrutiner. Denna djungel gör det naturligtvis inte lätt att genomföra sin CE-märkning utan hjälp.

Även kunderna, i synnerhet de som köper komponenter eller legotillverkade maskindelar, kan ha svårt att ställa rätta krav.

Med vår hjälp bygger ni upp de rutiner, mallar och checklistor som behövs för er. När ni väl fått ordning på dessa i konstruktionsarbetet, innebär CE-märkningen inget problem längre utan blir ett förbättringsverktyg och försäljningsargument.